Maatregelen in verband met Corona

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die in verband met de uitbraak van het coronavirus door de Rijksoverheid en het RIVM zijn afgekondigd, heeft ons kantoor besloten de navolgende maatregelen te treffen:

  1. Vooralsnog blijft ons kantoor “gewoon” open. Indien u vragen heeft over uw afspraak kunt u ons kantoor telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9.00u ’s morgens en 17.00u ’s middags op 072-5127477.
  2. Een deel van onze medewerkers werkt vanuit huis. Hierdoor kan het zijn dat de medewerker die u wilt spreken, niet direct bereikbaar is. In dat geval zullen wij uw telefoonnummer noteren, zodat er zo spoedig mogelijk contact met u kan worden opgenomen.
  3. Mocht u zelf ziek zijn, ziekteverschijnselen (zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts) vertonen, danwel vrees bij u bestaan voor besmetting, dan verzoeken wij u dringend om eerst telefonisch of per mail contact met ons kantoor op te nemen.
  4. Geplande (passeer)afspraken gaan (vooralsnog) door.
  5. Er zullen voorlopig geen handen meer worden geschud en tijdelijk geen koffie en thee worden geschonken.
  6. Passeren van de akten zullen de notarissen alleen nog doen met de partijen die direct betrokken zijn bij de transactie en van wie een handtekening vereist is. Bij voorkeur verzoeken wij u familie, vrienden e.d. niet mee te brengen naar kantoor. Ook de adviseurs wordt verzocht van te voren contact te hebben met hun cliënten en niet mee te komen naar kantoor.
  7. Wij streven ernaar om besprekingen zoveel mogelijk telefonisch of per audio-videoverbinding (skype, face-time, WhatsApp) te voeren.

Indien er van overheidswege nieuwe maatregelen worden getroffen, zullen we –zo nodig-bovenstaande informatie aanpassen. Houd u onze website daarom goed in de gaten!